W niedzielę 11-go października (niedziela) o godzinie 16:00 w OSP odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym wspólnie podejmiemy decyzje w następujących sprawach:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w naszej wsi
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Budżetu gminy na rok 2016
  3. Dyskusja nad propozycją uchwały w sprawie sposobu finansowania melioracji wodnych – bez podejmowania uchwały

Wieś Pogorzelec w ciągu kilku ostatnich lat rozwija się dynamicznie o czym świadczą nowo powstające domy mieszkalne, wypoczynkowe i zakłady usługowe. Zasiedlane są obszary coraz bardziej oddalone od „centrum” wsi. Powstało wiele uliczek prowadzących do nowych zabudowań. Koniecznością jest nadanie tym ulicom nazw tak aby ułatwić lokalizację poszczególnych domostw. Prawidłowa i czytelna identyfikacja ma wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i całej wsi gdyż ułatwia szybkie dotarcie karetki pogotowia, policji i straży pożarnej w razie nagłej potrzeby ale także ułatwi prawidłowe doręczanie korespondencji.

Propozycje nazw ulic:

L.p. Nr działki Opis/uwagi Proponowana nazwa ulicy
1 349 Od Remizy do Górki Górki
2 549 Do Malwinowa Malwinowska
3 391 Przy wykopaliskach archeologicznych Polna
4 178 Pomiędzy główną a Liwcem Spacerowa
5 70 DK62 Wyszków – Łochów Krajowa
6 229 Koło Dworku Dworkowa
7 208, 72 Wylot na Wyszków Wyszkowska
8 648, 743 Do szkoły Al. Paderewskich
9 395/3, 395/9, 395/13, 395/17 Krótka ulica Brzozowa
10 322 Wylot na Łochów Łochowska
11 208 Koło OSP – wylot na Wyszków Wyszkowska lub Strażacka
12 237 Do p. Kalinowskich Stawowa
13 77 Wąska droga do prowadząca nad Liwiec Cicha
14 92, 885, 106/2, 890 Od Krzyża do Liwca Rekreacyjna
15 105 Nad Liwcem (teren zalewowy) Nadrzeczna
16 108 Koło p. Bali, Rzegota Dojazdowa
17 892 Wzdłuż Liwca Liwcowa
18 126/4 Koło sklepu Dolna
19 379 Za wsią wzdłuż drogi głównej Wspólna
20 649 Prostopadła do Al. Paderewskich koło szkoły Krótka
21 880/24 Prostopadła do Krótkiej Działkowa
22 Główna ulica od OSP prowadząca przez całą wieś CZEKAMY NA PROPOZYCJE!!!

Propozycje, które padały na zebraniu Rady Sołeckiej to:

·         Strażacka

·         Główna

·         Julińska

Nadanie nazw ulic wiąże się z kosztami po stronie mieszkańców w postaci nowego numeru domu. Szacunkowy koszt to około 50zł za tablicę z numerem / dom. Pozostałe koszty tj; dokumentacja, oznakowanie ulic, itp leży po stronie Gminy Łochów. W trosce o wizerunek wsi Pogorzelec jako lokalnej atrakcji turystycznej zasadne jest wykonanie ujednoliconego, estetycznego i trwałego oznakowania domów i nowych ulic oraz montaż tablicy informacyjnej z mapą wsi z naniesieniem nowych ulic. Aby osiągnąć zamierzony cel należy w pierwszej kolejności wykonać logotyp z nazwą wsi i nazwami poszczególnych ulic wraz z projektem graficznym tabliczek z numeracją domów oraz projekt tablicy informacyjnej. Następnie należy wybrać wykonawcę, który wykona zadanie na podstawie projektu – zatwierdzonego przez mieszkańców wsi.

Dlatego będziemy wnioskować aby uzyskać dofinansowanie z budżety Gminy na całe zadanie. Dzięki temu nie tylko nie poniesiemy żadnych kosztów ale przede wszystkim uzyskamy profesjonalne, estetyczne i czytelne oznakowanie całej miejscowości. Im więcej osób przybędzie na zebranie wiejskie tym większe szanse na powodzenie całego przedsięwzięcia.

Czekamy na Ciebie!!!

Sołtys i Rada Sołecka

Dodaj komentarz