Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:

 • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
 • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
 • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;̵
 • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
 • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których
  utrzymywany jest drób;
 • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Ptasia grypa – ulotka informacyjna

Zgłoszenie do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Węgrowie – PDF (DOC)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa


Telefony alarmowe w powiatowych inspektoratach weterynarii

WĘGRÓW

 • Nojszewski Marian, Powiatowy Lekarz Weterynarii 694 495 643
 • Marcinowski Zygmunt, Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 694 495 642

WYSZKÓW

 • Matey Edmund Powiatowy Lekarz Weterynarii 602 403 014
 • Jastrzębska Urszula Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii 784 544 034

Dodaj komentarz