W dniu 26 marca br (niedziela) o godzinie 16:00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w świetlicy wiejskiej (Remiza OSP)

Tematyka zebrania

  • omówienie, rozdanie oraz pomoc w wypełnieniu wniosków do Studium Uwarunkowań i Rozwoju Gminy Łochów
  • zbiórka na wiatę przystankową
  • wytypowanie dróg do naprawy w 2017 roku
  • ustalenie terminu czynu społecznego – sprzątanie pogorzelca wiosna 2017
  • czyszczenie rowu melioracyjnego na działce nr 94 należącego w całości do naszej wsi
  • zakup działek 352 i 353 na potrzeby wsi

Obecność obowiązkowa!

Dodaj komentarz