W celu wdrożenia funduszu sołeckiego przekazano do akceptacji projekt Statutu Sołectwa Pogorzelec.

Harmonogram działań jest następujący

  1. Podanie do publicznej wiadomości treści proponowanego statutu w terminie od 8 lipca do 7 sierpnia br. W tym czasie proszę zgłaszać uwagi do statutu.
  2. W drugiej połowie sierpnia (przed sesją Rady Miejskiej w Łochowie) odbędzie się Zebranie Wiejskie, którego celem będzie wydanie opinii na temat proponowanego statutu. Uchwałę zatwierdzającą projekt statutu przekażemy do Urzędu Miejskiego w Łochowie co będzie podstawą podjęcia uchwały przez Radę Miejską i zatwierdzenie statutu naszego sołectwa. Dokładny termin zebrania wiejskiego zostanie podany w połowie sierpnia.

Proponowana treść statutu:

Statut-projekt-2016-07-002

Statut-projekt-2016-07-003 Statut-projekt-2016-07-004 Statut-projekt-2016-07-005 Statut-projekt-2016-07-006 Statut-projekt-2016-07-007 Statut-projekt-2016-07-008 Statut-projekt-2016-07-009 Statut-projekt-2016-07-010 Statut-projekt-2016-07-011 Statut-projekt-2016-07-012 Statut-projekt-2016-07-013 Statut-projekt-2016-07-014

 

Dodaj komentarz