Sprawy związane z funkcjonowaniem wsi. Statut, Sołtys, Rada Sołecka